قالب های ستون گرد - شرکت عمود گستر قم
15967
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-15967,single-format-standard,qode-listing-1.0.2,qode-news-1.0.2,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge | shared by themes24x7.com,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
قالب های ستون گرد

قالب های ستون گرد

ستون‌های ساختمانی و پایه های خاص با مقطع دایره ای نیاز به ساخت قالب‌های غیر مولار با مقاومت بالادر فقدان ادوات پشت بند جانبی و اتصال قوی بعلت سطح بیشتر فراگیری بتن می‌باشد‌، که چالش اول با تعبیه تسمه های ضخیم‌تر (عمدتا ۶ و ۸ میلیمتر) و معضل دوم با امکان نصب پیچ و مهره و اتصال کلمس‌های چدنی مقدور گردیده است‌.

مطالب خواندنی : قالب‌های مدور

این مقاوم سازی تا جایی مورد اطمینان است که قطر مقطع ستون بیشتر از ۱ متر نبوده یا مهارهای کارگاهی متناسب با شرایط تحمیل وزن بتن تغییر یابد‌. در غیر اینصورت از شبکه استیفنر پروفیلهای سنگین و کمربند ثابت استقامتی از جمله قید نیمه‌سنگین ناودانی‌، در تولید قالب‌ها استفاده می‌شود.

amoodgostar