مقالات

قالب‌های حجیم

عمدتا جهت اجرای متعدد تیرها و ستون‌ها که دارای ترسیم بتنی یکسانی هستند،که از قالب های حجیم استفاده می شمود. قالب‌های ترکیبی پیش ساخته‌ای متشکل از قطعات Base و...

سقف وافل

ایجاد تیپ‌های حفره ای در رویه‌های بتنی دال و دیوار جهت تقلیل فشار و وزن سازه یا ایجاد نماهای خارجی اکسپوز‌، با اینگونه قالب‌ها امکانپذیر میباشد‌. با توجه به...

فونداسیون پیش‌ساخته

به روش‌های چیدمان مدولار یا طراحی قالب‌های خاص ساده یک یا چند تکه میتوان فونداسیون‌های کوچک را آماده بتن‌گیری نموده و یا شرایط تعبیه شالوده‌های بتنی پایه‌های چراغ‌، هندریل‌ها‌،...

قالب های سرستون‌

تقاطع‌های غیر قائم تیر و ستون که جهت تعدیل بار سازه اصلی و یا مصارف ویژه‌ای در ذخیره آب، مواد نفتی و پتروشیمی‌، محاسبه و به عرصه تولید می‌رسد....

بلوک پیش‌ساخته

ساخت بلوک‌های سبک و سنگین پیش ساخته و یا شبکه های CLC و تیرچه‌های خاموت و هر گونه مصالح عمرانی که نیاز به تولید انبوه برون کارگاهی داشته باشد...

قالب‌های جعبه بتنی

این دسته از قالب‌ها با گستردگی و تنوع فراوان، با هدف بتن‌ریزی اجسام پیش ساخته سبک و نیمه سنگین در تیراژهای بیشتر به کار گرفته می‌شود که ساخت کلونی‌ها...

بتن حجیم چیست؟

هر حجمی از بتن (معمولا با ابعاد بزرگ) که نیازمند تدابیری ویژه برای کاهش ترک خوردگی ناشی از گرمای آبگیری (هیدراتاسیون) باشد بتن حجیم نامیده می شود. واکنش میان...