داربست مثلثی(امگا) - شرکت عمود گستر قم
81
rtl,page-template-default,page,page-id-81,page-child,parent-pageid-70,qode-listing-1.0.2,qode-news-1.0.2,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge | shared by themes24x7.com,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

این داربست‌ها که از قاب‌های مثلثی متشکل از لوله‌های عمود و مورب با دو مقطع متفاوت ساخته شده‌اند بسیار آسان‌، نصب شده و اتصال آنها بسیار ساده بوده لذا جهت مونتاژ‌، نیازی به نیروی متخصص احساس نخواهد شد.

میزان باربری این داربست بسیار بالاست و در قسمت فوقانی آن همانند دیگر انواع اسکافلدها‌، پیچ تنظیم رزوه‌ای با مهره کلنگی داکتیل قابل تعبیه می‌باشد.

ارتفاع قاب‌های استاندارد این نوع داربست ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ سانتیمتر و پوشش عرضی آن ۱۲۰ سانتیمتر می‌باشد‌. فاصله بین برج‌های داربست‌، بستگی به نیروهای وارده داشته و در ساختمانهای معمول که فشار بیش از حد بتن وجود ندارد می‌توان با حداکثر فاصله ۱۲۰ سانتیمتری در دو وجه باکس‌های داربست تنظیم نمود و در شرایط سخت تر این فاصله را تا ۲۵ سانتیمتری کاهش داده و یا چیدمان‌های متراکم‌تر پیشانی و نیمرخ را انتخاب کرد‌.

اگر یک داربست با پلان مربع یا مثلث بطول ضلع ۱۲۰ سانتیمتر را که در هر گوشه آن یک لوله ۲ اینچ سنگین قرار دارد در نظر بگیریم‌، تنش فشاری چنین عضوی معادل ۱۱۷۶ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بوده و ظرفیت باربری هر یک از ستون‌ها ۴/۴ تن می‌باشد‌. بنابراین ظرفیت اسمی داربست امگا با آرایش مربع برابر ۱۷ تن خواهد بود که البته حداکثر باربری مجاز در چیدمان مربعی نزدیک بر هر متر مربع ۸۰۰۰ کیلوگرم‌، چیدمان مثلثی متراکم ۱۴۰۰۰ کیلوگرم‌، مربعی نیمه باز ۵۰۰۰ کیلوگرم و مربعی گسسته ۳۰۰۰ کیلوگرم توصیه می‌شود.

برآورد اسکافلد مثلثی در هر ۱۰۰ متر مربع با چیدمان سازه سبک

ارتفاع دال ۴ متر ۴٫۵ متر ۵ متر ۵٫۵ متر ۶ متر
امگا ۱۰۰ *۱۲۰ ۴۰۸ عدد ۴۰۸ عدد ۵۴۴ عدد ۵۴۴ عدد ۶۸۰ عدد
امگا ۷۵ *۱۲۰ ۱۳۶ عدد ۱۳۶ عدد
امگا ۵۰ *۱۲۰ ۱۳۶ عدد ۱۳۶ عدد ۱۳۶ عدد
مهار امگا ۱۶۹٫۷ سانت ۳۴ عدد ۳۴ عدد ۳۴ عدد ۶۸ عدد ۶۸ عدد
مهار امگا ۱۲۰ سانت ۱۳۶ عدد ۱۳۶ عدد ۱۳۶ عدد ۱۳۶ عدد ۱۳۶ عدد
کفشک امگا ۱۳۶ عدد ۱۳۶ عدد ۱۳۶ عدد ۱۳۶ عدد ۱۳۶ عدد
سرجک قابل رگلاژ ۷۰ سانت ۱۳۶ عدد ۱۳۶ عدد
سرجک قابل رگلاژ ۴۰ سانت ۱۳۶ عدد ۱۳۶ عدد ۱۳۶ عدد

برآورد اسکافلد مثلثی در هر ۱۰۰ متر مربع با چیدمان سازه سنگین

ارتفاع دال ۴ متر ۵ متر ۶ متر ۷ متر ۸ متر
امگا ۱۰۰ *۱۲۰ ۶۹۶ عدد ۹۲۸ عدد ۱۱۶۰ عدد ۱۳۹۲ عدد ۱۶۲۴ عدد
امگا ۵۰ *۱۲۰ ۲۳۲ عدد ۲۳۲ عدد ۲۳۲ عدد ۲۳۲ عدد ۲۳۲ عدد
مهار امگا ۱۶۹٫۷ سانت ۵۸ عدد ۵۸ عدد ۱۱۶ عدد ۱۱۶ عدد ۱۱۶ عدد
مهار امگا ۱۲۰ سانت ۲۳۲ عدد ۲۳۲ عدد ۲۳۲ عدد ۲۳۲ عدد ۲۳۲ عدد
کفشک امگا ۲۳۲ عدد ۲۳۲ عدد ۲۳۲ عدد ۲۳۲ عدد ۲۳۲ عدد
سرجک قابل رگلاژ ۶۰ سانت ۲۳۲ عدد ۲۳۲ عدد ۲۳۲ عدد ۲۳۲ عدد ۲۳۲ عدد